Dyrektor - Barbara Gwizdała

Wicedyrektorzy

PONIEDZIAŁEK
Elżbieta Czyżewska
07:20 - 13:30
Jolanta Grulkowska
07:20 - 14:00
Iwona Mirska
10:00 - 16:00
Anna Rybicka
9:30 - 15:00
WTOREK
Elżbieta Czyżewska
07:20 - 13:30
Jolanta Grulkowska
11:00 - 16:00
Iwona Mirska
09:30 - 14:00
Anna Rybicka
07:20 - 13:30
ŚRODA
Elżbieta Czyżewska
11:00 - 16:00
Jolanta Grulkowska
11:00 – 16:00
Iwona Mirska
07:20 - 14:00
Anna Rybicka
07:20 - 13:30
CZWARTEK
Elżbieta Czyżewska
07:20 - 13:30
Jolanta Grulkowska
09:30 - 16:00
Iwona Mirska
09:30 – 14:00
Anna Rybicka
07:20 - 14:00
PIĄTEK
Elżbieta Czyżewska
09:30 - 14:00
Jolanta Grulkowska
07:20 - 13:00
Iwona Mirska
07:20 - 13:00
Anna Rybicka
10:00 - 15:30

Na konsultacje z Nauczycielami prosimy umawiać się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w terminie dogodnym dla Państwa i Nauczyciela.