KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

I semestr

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1

2 września

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I - VIII

2

3  września

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 0

3

16 września

Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III

4

18 września

Zebrania z rodzicami dla klas IV - VIII

5

wg harmonogramu RR

Zebrania trójek klasowych

6

28 września

Festyn rodzinny - sportowy

7

3 października

Pasowanie na ucznia klasy I

8

11 października

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

9

14 października

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

10

31 października

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11

1 listopada

Dzień wolny - Święto Zmarłych

12

8 listopada

Święto Odzyskania Niepodległości - festiwal pieśni patriotycznej

12

11 listopada

Parada Niepodległości

13

25 listopada

Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III

14

27 listopada

Zebrania z rodzicami dla klas IV - VIII

15

29 listopada

Dzień Osób Niepełnosprawnych

16

3, 4, 5 grudnia

Testy próbne dla klas ósmych

17

13 grudnia

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania

18

20 grudnia

Wigilie klasowe - dzień z wychowawcą

19

23 grudnia - 1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna

20

2, 3 stycznia

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

21

6 stycznia

Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22

7 stycznia Wystawienie  ocen z przedmiotów i zachowania

23

9 stycznia    

Rada klasyfikacyjna - I semestr

24

13 - 24 stycznia

Ferie zimowe

25

27 stycznia

Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III

26

29 stycznia

Zebrania z rodzicami dla klas IV - VIII

27

31 stycznia

Koniec semestru I

28

3 lutego

Początek semestru II