KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

II semestr

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1

3 lutego 2020

Poczatek II semestru

2

10 - 14 lutego 2020

Zaślubiny z morzem - wernisaż

3

12 lutego 2020

Rada podsumowujaca - I semestr

4

29 lutego 2020

Dzień Otwarty Szkoły

5

marzec/kwiecień 2020

Rekolekcje wielkopostne

6

16 marzec 2020

Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III

7

18 marzec 2020

Zebrania z rodzicami dla klas IV - VIII

8

9 -14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świateczna

9

21,22,23 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas IV - VII

10

1 maja 2020

Świeto Pracy - dzień wolny od zajęć

11

5 maja 2020

Świeto uchwalenia Konstytucji 3 maja - apel

12

22 maja 2020 Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania

12

25 maja 2020

Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III

13

27maja 2020

Zebrania z rodzicami dla klas IV - VIII

14

5 czerwca 2020

Bal ósmoklasistów

15

15 czerwca 2020

Wystawienie  ocen z przedmiotów i zachowania

16

17 czerwca 2020

Rada klasyfikacyjna

17

22 czerwca 2020

Dzień Patrona

18

23 czerwca 2020

Dzień Sportu - klasy 0 - III; Dzień z wychowawcą klasy IV -VIII

19

24 czerwca 2020

Dzień Sportu - klasy IV - VIII; Dzień z wychowawcą klasy I -III

20

25 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego - klasy 0 i VIII;

Dzień z wychowawcą klasy IV -VIII

21

26 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego - klasy I - VII;

22

30 czerwca 2020 Rada podsumowująca