OPŁATA ZA OBIADY

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020r. WYNOSI 36  (9 dni x 4 zł)

(pon – 1, wt -2, śr – 2, czw – 2, pt – 2),

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY NALEŻY DOKONAĆ

DO DNIA 10 – go każdego miesiąca.

NA KONTO SZKOŁY SP nr 85

 PKO SA O/ Gdańsk 45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

W tytule przelewu lub wpłaty należy podać:

- imię, nazwisko i klasę dziecka

- miesiąc, którego dotyczy wpłata

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: a.mlodzianowska@sp85.edu.pl. Jednocześnie informujemy, że należności za obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności.

Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej.

Koszt obiadu: 4 zł

Koszt karty: 7 zł.

Płatność: tylko i wyłącznie gotówką u pani intendentki.