OPŁATA ZA OBIADY

NA MIESIĄC MARZEC 2020r. WYNOSI 88  (22 dni x 4 zł)

(pon – 5, wt -5, śr – 4, czw – 4, pt – 4),

MIESIĄC KWIECIEŃ 2020r. WYNOSI 72  (18 dni x 4 zł)

(pon – 3, wt -3, śr – 5, czw – 4, pt – 3),

Proszę o terminowe wpłaty za obiady.
Intendentka

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY NALEŻY DOKONAĆ

DO DNIA 10 – go każdego miesiąca.

NA KONTO SZKOŁY SP nr 85

 PKO SA O/ Gdańsk 45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

W tytule przelewu lub wpłaty należy podać:

- imię, nazwisko i klasę dziecka

- miesiąc, którego dotyczy wpłata

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: a.mlodzianowska@sp85.edu.pl. Jednocześnie informujemy, że należności za obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności.

Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej.

Koszt obiadu: 4 zł

Koszt karty: 7 zł.

Płatność: tylko i wyłącznie gotówką u pani intendentki.