W związku z decyzją premiera z dnia 05 listopada 2020r. i rozporządeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, od dnia 9 do 29 listopada 2020r. zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w klasach 1 - 8. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się stacjonarnie, bez zmian.

Zgodnie z punktem 5 § 2c "szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących dzialalność leczniczą oraz innych osób realizujacych zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19".