W naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Jaki znak Twój? Orzeł Biały” Konkurs adresowany był do uczniów klas II, III i IV-tych. Nadeszło bardzo dużo prac plastycznych z wielu szkół podstawowych. Udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 28, 65, 11, 39, 72, 48, 47, 49, Szkoły Podstawowej w Kowalach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 i z naszej Szkoły Podstawowej nr 85. Organizatorzy konkursu mieli nie lada wyzwanie wyłonić te najładniejsze, najciekawsze prace. Pomysły na przedstawienie polskiego symbolu narodowego – Orła Białego były bardzo oryginalne. Dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywność, chęć wyrażenia swojej postawy patriotycznej, poprzez twórczość plastyczną i gratulujemy zwycięzcom.