Informacja o podręcznikach na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że Rodzice uczniów klas "0" kupują we własnym zakresie podręczniki i ćwiczenia wg wykazu.

Uczniowie klas 1-8 otrzymają w pierwszych dniach września zestawy podręczników i ćwiczeń na zasadach umowy użyczenia.

Uwaga:  Podręczniki do religii rodzice kupują we własnym zakresie.

Informacje o zestawach podręczników znjdują się w załącznikach poniżej.