Gabinet medyczny - Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Gabinet pielęgniarki

w środowisku nauczania i wychowania dla uczniów szkoły podstawowej

 Pani Jadwiga Kaczyńska

pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

 

Godziny przyjęć uczniów:

Poniedziałek 8.00 - 14.30

Wtorek 8.00 - 14.30

Środa 8.00 - 14.30

Czwartek 8.00 - 14.30

Piątek 8.00 - 14.30

 

Gabinet medyczny znajduje się w sali 1.28 - po lewej stronie szkoły. Harmonogram pracy, aktualności i wszelkie informacje dotyczące pracy pani pielęgniarki szkolnej z uczniami klas 0 - VIII są na bieżąco umieszczane na "Tablicy informacyjnej" znajdującej się w szatni szkoły podstawowej oraz przekazywane w formie pisemnej na każdym zebraniu z rodzicami.

 

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

 Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej "Problem z głowy" - ulotka

 Informacje bieżące:

Terminy fluoryzacji: ----

 

 1. Zakończono badania przesiewowe do bilansu uczniów klas 0, 1 i 7. Proszę o zgłoszenie się z dzieckiem i kartą bilansową do swojego lekarza i zwrot kart do pielęgniarki szkolnej.

2. Proszę Rodziców o upewnienie się, że dotarła karta zdrowia swojego dziecka z poprzedniej szkoły (dotyczy uczniów nowo przyjętych we wrześniu).

3. Proszę Rodziców o upewnienie się, że dotarła wypelniona prze Państwa Deklaracja swojego dziecka tzn. Dane Ucznia dla Potrzeb Medycyny Szkolnej.

4. Wszelkie zapytania proszę kierować bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00 lub o pozostawienie zapytania w sekretariacie szkoły lub wychowawcy klasy.

5. Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej:

a) świadczenia pielęgniarki szkolnej dotyczy m. in.: zaopatrzenie ran po skaleczeniu, założenie opatrunku przy zwichnięciach, skręceniach kończyn, pomiary masy ciała, wzrostu, wzroku, edukacja zdrowotna.

b) w zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej nie wchodzą:

- kontrolowanie czystości skóry głowy i włosów (jedynie w sytuacji szczególnej na prośbę rodzica i za zgodą rodziców),

- szczepienia ochronne, które odbywają się tylko w przychodniach lekarskich.

c) wszelkie zlecenia na podawanie stałych leków u uczniów podczas pobytu w szkole, podanie w sytuacji szczególnej leków przy nasilenia się ataku padaczki czy alergii i innych chorób przewlekłych, zastrzyków u dzieci z cukrzycą, innych stałych zleceń wymagane jest dostarczenie od lekarza i rodzica odpowiedniego zlecenia na piśmie (obowiązujące druki do pobrania u pielęgniarki szkolnej).

powrót do góry