KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII         

1 września 2020

2

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 0

1 września 2020

3

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 –III (on-line)

14 września 2020

4

Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII  (on-line)

16 września 2020

5

Zebranie trójek klasowych

wg harmonogramu RR

6

Pasowanie na ucznia, kl. I  SP

2 października 2020

7

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2020

8

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020

9

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2020

10

Zebrania z rodzicami, kl. 0-III (on-line)

23 listopada 2020

12

Zebrania z rodzicami, kl. IV-VIII (on-line)

25 listopada 2020

13

Testy próbne dla klas ósmych

grudzień 2020

14

Dzień Osób Niepełnosprawnych

1 grudnia 2020

15

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania – I semestr

22 grudnia 2020

16

Wigilie klasowe

22 grudnia 2020

17

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020
- 1 stycznia 2021

18

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

4,5 stycznia 2021

19

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

6 stycznia 2021

20

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania – I semestr

18 stycznia 2021

21

Rada klasyfikacyjna – I semestr

20 stycznia 2021

22

Ferie zimowe

01  - 12 lutego 2021

23

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 -III

25 stycznia 2021

24

Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII

27 stycznia 2021

25

Rada podsumowująca

27 stycznia 2021

26

Koniec I semestru

31 stycznia 2021

27

Początek II semestru

15 lutego 2021

28

Zaślubiny z morzem

17 lutego 2021

29

Dzień otwarty szkoły

wg harmonogramu UM

30

Rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2021

31

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 -III

22 marca 2021

32

Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII

24 marca 2021

33

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021

34

Egzaminy ósmoklasisty.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas IV - VII

maj 2021

35

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja – dzień wolny

3 maja 2021

37

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja - obchody

4 maja 2021

38

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania

21 maja 2021

39

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 -III

24 maja 2021

40

Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII

26 maja 2021

41

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 czerwca 2021

42

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

11 czerwca 2021

43

Rada klasyfikacyjna

16 czerwca 2021

44

Dzień Patrona

21 czerwca 2021

45

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021

46

Rada podsumowująca

28 czerwca 2021