KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022

Lp.

Wydarzenie

Data

1

 Spotkanie z rodzicami - oddziały przedszkolne 26 sierpnia 2021

2

 Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 0-VIII. 
 Zajęcia z wychowawcą - "Rocznice wrześniowe" - realizacja edukacji patriotycznej.
 1 września 2021

3

 Święto Szkoły - dzień z wychowawcą. Realizacja edukacji   patriotycznej  3 września 2021

4

 Pasowanie na ucznia. Kl. I SP  3 września 2021

5

 Zebrania z rodzicami  dla klas 0 –III   13 września 2021

6

 Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII    15 września 2021

7

 Zebrania trójek klasowych wg harmonogramu RR

8

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 października 2021

9

 Święto Odzyskania Niepodległości - koncert pieśni patriotycznych 10 listopada 2021

10

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12 listopada 2021

11

 Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III (online) 22 listopada 2021

12

 Zebrania z rodzicami dla klas IV- VIII (online) 24 listopada 2021

13

 Testy próbne dla klas ósmych grudzień 2021

14

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 1 grudzień 2021

15

Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania 22 grudzień 2021

16

 Wigilie klasowe 22 grudzień 2021

17

 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudzień 2021
2 stycznia 2022

18

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 7 stycznia 2022

19

 Wystawianie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania 17 stycznia 2022

20

 Rada klasyfikacyjna śródroczna 19 stycznia 2022

21

 Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III 24  stycznia 2022

22

 Zebrania z rodzicami dla klas IV- VIII 26 stycznia 2022

23

 Koniec I półrocza 31 stycznia 2022

24

Początek drugiego półrocza 1 lutego 2022

25

Rada podsumowująca śródroczna 9 lutego 2022

26

Zaślubiny z morzem - wernisaż prac plastycznych 10 lutego 2022

27

Ferie zimowe 14 - 25 lutego 2022

28

Dzień otwarty szkoły wg harmonogramu UM

29

Rekolekcje wielkopostne marzec/kwiecień 2022

30

 Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III 21 marca 2022

31

Zebrania z rodzicami dla klas IV- VIII 23 marca 2022

32

Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022

33

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 maja 2022

34

Egzamin ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas IV - VI maj 2022

35

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja - obchody 5 maja 2022

36

Wystawianie przewidywanych ocen  z przedmiotów i zachowania 20 maja 2022

37

Zebrania z rodzicami dla klas 0 - III 23 maja 2022

38

Zebrania z rodzicami dla klas IV- VIII 30 maja 2022

39

Wystawianie  ocen  z przedmiotów i zachowania 10 czerwca

40

Rada klasyfikacyjna roczna 13 czerwca

41

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17 czerwca

42

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca

43

Rada podsumowująca roczna 28 czerwca