KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII         

1 września 2020

2

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 0

1 września 2020

3

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 –III (stacjonarnie)

od 14 września 2020

4

Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII  (stacjonarnie)

do 17 września 2020

5

Zebranie trójek klasowych

wg harmonogramu RR

6

Pasowanie na ucznia, kl. I  SP

2 października 2020

7

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2020

8

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020

9

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2020

10

Zebrania z rodzicami, kl. 0-III (on-line)

23 listopada 2020

12

Zebrania z rodzicami, kl. IV-VIII (on-line)

25 listopada 2020

13

Testy próbne dla klas ósmych – przeniesione na luty/marzec

grudzień 2020

14

Dzień Osób Niepełnosprawnych – on-line

1 grudnia 2020

15

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania

16 grudnia 2020

16

Wigilie klasowe – on-line

22 grudnia 2020

17

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020
- 1 stycznia 2021

18

Ferie zimowe

04 - 15 stycznia 2021

19

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania – I półrocze

26 stycznia 2021

20

Rada klasyfikacyjna – I półrocze

28 stycznia 2021

21

Koniec I półrocza

31 stycznia 2021

22

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 –III (stacjonarnie)

 od 1 lutego2021

23

Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII  (stacjonarnie)

 do 3 lutego 2021

24

Rada podsumowująca

10 lutego 2021

25

Początek II półrocza

1 lutego 2021