KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Początek II półrocza 1 lutego 2021

2

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 –III (on-line) od 1 lutego2021

3

Zebrania z rodzicami   dla klas IV- VIII  (on-line) od 3 lutego2021

4

Rada podsumowująca 10 lutego 2021

5

Zaślubiny z morzem 10 lutego 2021

6

Dzień otwarty szkoły wg harmonogramu UM

7

Rekolekcje wielkopostne do ustalenia

8

Zebrania z rodzicami dla klas 0 –III (online) od 22 marca 2021

9

Zebrania z rodzicami dla klas IV- VIII (online) do 25 marca 2021

10

Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021

11

Egzaminy ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas IV - VII
25, 26, 27 maja 2021

12

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja – dzień wolny 3 maja 2021

13

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja - obchody 4 maja 2021

14

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania 21 maja 2021

15

Zebrania z rodzicami dla klas 0 –III od 24 maja 2021

16

Zebrania z rodzicami dla klas IV- VIII do 27 maja 2021

17

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2021

18

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania 11 czerwca 2021

19

Rada klasyfikacyjna 16 czerwca 2021

20

Dzień Patrona 21 czerwca 2021

21

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021

22

Rada podsumowująca 28 czerwca 2021