Prosimy Rodziców o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Pana Prezydenta Piotra Kowalczuka.

 Zmiany w rekrutacji - elektroniczne składanie oświadczeń woli