Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy lubią fotografować, do wzięcia udziału w IV Pomorskim Konkursie Fotograficznym „Morze obiektywem rysowane”. Podpisane fotografie należy dostarczyć do p. Małgorzaty Białobrzewskiej (sala 2.04). Poniższej plakat, regulamin i szczegóły konkursu.

Regulamin IV Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Morze obiektywem rysowane”:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 8) i szkół ponadpodstawowych Pomorza.
 2. Cele konkursu: – promowanie piękna Bałtyku i polskich wybrzeży

– zachęcenie uczniów do poznawania przyrody

– pokazanie związków ludzi z morzem.

 1. Prace dotyczą Morza Bałtyckiego (pejzaż, ludzie morza, porty, statki, budowle morskie …)

Technika prac dowolna, dopuszczalna forma obróbki komputerowej (kolaż).

Zdjęcia należy przesłać na papierze fotograficznym w formacie 20 x 30 cm oraz podpisany plik ze zdjęciem (imię, nazwisko, tytuł zdjęcia) w formacie JPEG minimum 3000 x 2000 pikseli na adres mailowy: bialobrzewskag@interia.pl.

Na odwrocie wersji papierowej fotografii drukowanymi literami należy podać:

 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora, szkołę i klasę
 • imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, e-mail
 1. Każdy uczestnik może przesłać do 3 prac.
 2. Prace należy przesłać do 5 grudnia 2022 r
 3. Nagrody: szkoły podstawowe (klasy 4 – 8) – nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, wyróżnienia w obu kategoriach.
 4. Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, a także nieopisane nie będą rozpatrywane przez jury.
 5. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi autorom.
 8. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację – należy wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.