Dyrektor – Barbara Gwizdała

Wicedyrektorzy:

PONIEDZIAŁEK

Elżbieta Czyżewska

7:20 – 13:00

Agnieszka Ptak

7:20 – 13:00

Iwona Mirska

8:30 – 14:00

Anna Rybicka

9:00 – 17:00

WTOREK

Elżbieta Czyżewska

7:20 – 13:00

Agnieszka Ptak

9:15 – 16:30

Iwona Mirska

8:30 – 14:00

Anna Rybicka

7:20 – 13:00

ŚRODA

Elżbieta Czyżewska

11:00 – 16:30

Agnieszka Ptak

7:20 – 13:00

Iwona Mirska

11:00 – 16:30

Anna Rybicka

7:20 – 14:30

CZWARTEK

Elżbieta Czyżewska

7:20 – 13:00

Agnieszka Ptak

7:20 – 13:00

Iwona Mirska

8:30 – 10:30 i 12:30 – 16:30

Anna Rybicka

9:00 – 14:00

PIĄTEK

Elżbieta Czyżewska

8:30 – 14:00

Agnieszka Ptak

9.15 – 12.15 i 13:45 – 16:15

Iwona Mirska

8:30 – 13:30

Anna Rybicka

7:20 – 12:30