Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.

Z dumą informujemy, że nasza szkoła jako jedna z 60 szkół w Polsce uzyskała wsparcie w postaci dofinansowania. Dzięki pozyskanym środkom w nasze szkole prowadzone są remonty i prace modernizacyjne poprawiające dostępność, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Prace wciąż trwają, dotychczas zostały dostosowane cztery sale lekcyjne, sala rewalidacyjna i stołówka.

Obecnie trwa remont węzła sportowego w tym zaplecza sanitarnego z prysznicami dla naszych uczniów i obszarem rehabilitacyjnym. W planach jest również modernizacja biblioteki szkolnej oraz przebudowa podjazdu z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystąpienie do Modelu Dostępnej Szkoły umożliwiło Dyrekcji Szkoły zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów: psychologa szkolnego, psychologa ukraińskiego, socjoterapeutkę oraz pomoc nauczyciela, co znacząco poprawiło funkcjonowanie emocjonalne, edukacyjne i społeczne uczniów i ich rodziców wymagających odpowiednich dostosowań.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji projektu w zakładce FOTOGALERIA na stronie naszej szkoły.

Nasza szkoła jest w projekcie dostępności.

Dostępna szkoła to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

Dostępna szkoła to szkoła dla każdego.

Celem wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach:

 • architektonicznym,
 • technicznym,
 • edukacyjno-społecznym,
 • związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

 

Główne działania, które zostaną podjęte na rzecz poprawy dostępności w naszej szkole to:

 • budowa pochylni niwelującej bariery dla OzN oraz zapewnienie oporęczowania schodów prowadzących do dostępnego wejścia;
 • dostosowanie biblioteki szkolnej;
 • dostosowanie stołówki szkolnej;
 • dostosowanie sal sportowych, przebudowa zespołu szatniowo – sanitarnego;
 • zapewnienie dostępności szatni: wyznaczenie miejsca przechowywania wózków; dostosowanie szatni do potrzeb osób o różnych potrzebach: zakup i montaż szafek szatniowych;
 • wymiana opraw oświetleniowych;
 • wyróżnienie ławek i innych przedmiotów w strefach ruchu, zabezpieczenie słupa - zabezpieczenie cokołem lub poprzeczką;
 • zabezpieczenie posadzek warstwą antypoślizgową;
 • montaż rozwiązań umożliwiających regulację światła naturalnego okna - rolety, folie;
 • zapewnienie lepszego kontrastu barwnego pomiędzy klamkami a drzwiami z wymianą klamek;
 • zapewnienie oznaczenia strategicznych pomieszczeń piktogramami, ozn. dotykowe i wzrokowe;
 • zakup stołów z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu;
 • zakup krzeseł z regulacją wysokości siedzenia;
 • wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce oraz sprzęt służący wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 • wyposażenie świetlicy szkolnej w stanowisko pracy z regulacją;
 • zakup urządzeń umożliwiającego odczyt książek (czytniki), zakup audiobooków, komputera i urządzeń multimedialnych;
 • wyposażenie do gabinetów i sal rewalidacyjnych; zakup specjalistycznych komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym Windows wyposażonych w zaawansowane urządzenia multimedialne (mikrofon bezprzewodowy, głośniki, dyktafon) i urządzenia peryferyjne (drukarka, laminarka); zakup dostępności wyposażenia uwzględniającego indywidualne potrzeby m. in.: powiększona klawiatura, tablice do komunikacji alternatywnej, lampka na biurko, specjalistyczna mysz komputerowa, lupa elektroniczna, audiobooki z lekturami, czytniki, ekran powiększający druk; zakup narzędzi do alternatywnych metod komunikacji, zakup pomocy dostępnych dla wszystkich oraz do indywidualnych potrzeb, m.in.: Kącik emocji; 5 Zmysłów- Gra Edukacyjna, Gra w 9 Wprowadzenie Do Systemu Dziesiętnego, profesjonalna chusta animacyjna, sensoryczna ścieżka zdrowia, dyski do gier ruchowych,
 • doposażenie sali SI;
 • zapewnienie przestrzeni wyciszenia - kąciki wyciszenia;
 • zwiększenie wymiaru zatrudnienia specjalistów dla realizacji wszystkich edukacyjnych potrzeb uczniów wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach/opiniach i innych potrzeb uczniów zdiagnozowanych w szkole i zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów: psycholog, psycholog z językiem ukraińskim, socjoterapeuta, pomoc nauczyciela;
 • szkolenia Rady Pedagogicznej i kadry niepedagogicznej w zakresie uniwersalnego projektowania, UIW i racjonalnych dostosowań i modyfikacji; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowania nauczycieli do tworzenia przestrzeni, w której dzieci uczą się szacunku do różnorodności ludzkiej i poziomu sprawności;
 • szkolenia dla intendentów dot. prawidłowego komponowania jadłospisu z uwzględnieniem różnych potrzeb żywieniowych; spotkania personelu kuchni z dietetykiem w celu prawidłowego komponowania jadłospisu i ewentualnych modyfikacji;

 

Dyżury lidera dostępności – Iwona Mirska - Zaremba

wrzesień 2022

08.09.2022 r.

październik 2022

13.10.2022 r.

listopad 2022

17.11.2022 r.

grudzień 2022

08.12.2022 r.

styczeń 2023

12.01.2023 r.

luty 2023

09.02.2023 r.

marzec 2023

09.03.2023 r.

kwiecień 2023

20.04.2023 r.

maj 2023

18.05.2023 r.

czerwiec 2023

15.06.2023 r.

lipiec 2023

06.07.2023 r.

sierpień 2023

31.08.2023 r.