SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA, WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W GDAŃSKU

ROK SZKOLNY:  2019/2020  oraz  2020/2021

Zestawy podręczników dla poszczególnych klas w załącznikach poniżej.