Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku funkcjonuje od 1945 roku. Pierwszy budynek szkoły znajdował się w Szadółkach, przy ulicy Lubowidzkiej. Następnie placówka została przeniesiona do Jasienia, gdzie znalazła swoją siedzibę przy ul. Pólnicy, a we wrześniu 2001 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku przy ulicy Stolema 59. W listopadzie 2015 roku obchodziliśmy 70 – lecie istnienia szkoły.

W harmonogram naszej szkoły wpisane są na stałe: Rodzinny Osiedlowy Festyn Sportowy, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, pasowanie na ucznia klasy pierwszej, andrzejki, mikołajki, jasełka.

Od wielu lat szkoła uroczyście obchodzi ważne święta narodowe. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych (m.in. Paczka dla Rówieśnika, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) oraz proekologicznych (Festyn „Aktywne sąsiedztwo- sprzątanie świata”, Rowerowy Maj).

Bardzo aktywnie we wszystkie te wydarzenia włącza się Samorząd Uczniowski naszej szkoły, Rada Rodziców i Rada Dzielnicy.

Uczniowie w każdym roku szkolnym biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. O sukcesach wychowanków świadczą liczne puchary i dyplomy umieszczone przy wejściu głównym. Natomiast nasi nauczyciele są pomysłodawcami i organizatorami wielu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych (m.in. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Mitologicznej, Wojewódzki Konkurs Krasomówczy, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, Wojewódzki Konkurs Złoty Matematyk, Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Informatyczny „Segregowanie śmieci”, Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji).

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uczą się kreatywnego myślenia biorąc udział w różnych projektach unijnych np. „Matematyka z Lego”.

W ofercie szkoły znajduje się m.in. nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i chińskiego. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą uczęszczać na koła rozwijające oraz na gimnastykę korekcyjną.

W szkole prowadzone są zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, muzykoterapii i fototerapii.

Bogata jest również oferta zajęć sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, aerobik, tenis stołowych, unihokej, judo, basen.

Od 1996 roku przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”, którego zawodnicy uzyskują czołowe miejsca w turniejach i zawodach na szczeblu miejski, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczniowie naszej placówki mogą korzystać z pomocy szkolnych specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, nauczycieli rewalidacji i terapeuty pedagoga. Szkoła posiada sprzęt do stymulacji słuchowo-językowej TOMATIS. W każdej sprawie dzieci mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Ucznia, wybranego spośród nauczycieli naszej szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej, spędzać czas w szkolnej czytelni, brać udział w zajęciach Koła Przyjaciół Biblioteki, biblioterapii, konkursach czytelniczych, recytatorskich i literackich, m.in. w Maratonie Czytelniczym, Obchodach Dni Książki, spotkaniach z autorami.

W godzinach 6.45 – 17.00 opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele świetlicy, którzy proponują dzieciom bogatą ofertę zajęć rozwijających i konkursów, prowadzą także własną stronę internetową.
W szkole podstawowej na każdym poziomie funkcjonuje mniej liczna klasa integracyjna, w której uczą się dzieci (3-5 osób) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W każdym takim oddziale pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający.

W naszej placówce pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska oraz przyjazna obsługa.

Szkoła oferuje smaczne obiady, przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

W naszej szkole uczniowie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin w atmosferze zrozumienia, tolerancji, otwartości na innych i wzajemnej pomocy. Mają warunki do rozwoju swoich zainteresowań, pokonywania trudności, odkrywania własnych talentów, rozbudzania ciekawości wobec otaczającego świata, kreatywności i wrażliwości.