Szkoła Podstawowa nr 85

im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

80-177 Gdańsk-Jasień

ul. Stolema 59

tel./fax (058) 322 15 25, fax (058) 741 73 65

sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl

sp85.edu.gdansk.pl