telefon: 58 322 15 25 ÷ 26

fax: 58 322 15 25 lub 58 741 73 65

e-mail: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl 

Sekretariat: Ewa Chmielewska
Sekretariat czynny: poniedziałek-środa, piatek od 8.00 do 15.00
czwartek nieczynny (dzień wewnętrzny)

Na konsultacje z Nauczycielami prosimy umawiać się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w terminie dogodnym dla Państwa i Nauczyciela.


INFORMACJA: Z dniem 01.01.2017 r. Urząd Miasta Gdańska wprowadza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat przelewem, albo bez opłat i prowizji w placówkach Banku PKO SA świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska.
W związku z powyższym Dyrekcja SP 85 w Gdańsk ul. Stolema 59 prosi osoby dokonujące wszelkich wpłat /posiłki, duplikaty legitymacji, świadectw i inne/ o dostosowanie się do zalecenia Urzędu Miasta Gdańska.

Od dnia 1.11.2016 wpłaty można uiszczać na niżej wymienione konta bankowe szkoły:
obiady: PKO SA O/Gdańsk: 45 1240 1268 1111 0010 6453 4458
duplikat legitymacji i świadectw: PKO SA O/Gdańsk: 46 1240 1268 1111 0010 6453 4634