KALENDARIUM 2022/23

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I - VIII         

1 września 2022

2

Pasowanie na ucznia, kl. I  SP

1 września 2022

3

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 0

1 września 2022

4

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 – III (stacjonarnie)

12 września 2022

5

Zebrania z rodzicami   dla klas IV - VIII  (stacjonarnie)

14 września 2022

6

Zebranie trójek klasowych

wg harmonogramu RR

7

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2022

8

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2022

9

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2022

10

Zebrania z rodzicami, kl. 0 - III

21 listopada 2022

12

Zebrania z rodzicami, kl. IV - VIII

23 listopada 2022

13

Testy próbne dla klas ósmych (dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas IV – VII)

28 i 29 listopada 2022

14

Dzień Osób Niepełnosprawnych

1 grudnia 2022

15

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023

16

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

6 stycznia 2023

17

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania – I półrocze

5 stycznia 2023

18

Rada klasyfikacyjna – I półrocze

11 stycznia 2023

19

Koniec I półrocza

13 stycznia 2023

20

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023

21

Początek II półrocza

30 stycznia 2023

22

Zebrania z rodzicami dla klas 0 – III

 30 stycznia 2023

23

Zebrania z rodzicami dla klas IV - VIII 

1 lutego 2023

24

Rada podsumowująca

8 lutego 2023

25

Zaślubiny z morzem

10 lutego 2023

26

Dzień otwarty szkoły

wg harmonogramu UM

27

Rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2023

28

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 – III

13 marca 2023

29

Zebrania z rodzicami   dla klas IV - VIII 

15 marca 2023

30

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023

31

Międzynarodowy Dzień Pracy – dzień wolny

1 maja 2023

32

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2023

33

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja – dzień wolny

3 maja 2023

34

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja - obchody

4 maja 2023

35

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania

do 22 maja 2023

37

Egzaminy ósmoklasisty. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas IV - VII

23 – 25 maja 2023

38

Zebrania z rodzicami  dla klas 0 – III

od 29 maja 2023

39

Zebrania z rodzicami   dla klas IV - VIII

do 31 maja 2023

40

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 czerwca 2023

41

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

12 czerwca 2023

42

Rada klasyfikacyjna

14 czerwca 2023

43

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023

44

Rada podsumowująca

26 czerwca 2023