REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ŚWIETLICY dla przyszłych klas II i III odbędzie się w dniu 04.06 2024r. od godziny 15.00 do 17.30. Kompletnie i czytelnie wypełnionią kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście w świetlicy SP-85.

Procedury przyjęcia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2024/2025:

• Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica.
• W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci:
a) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko.
• Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście:
• 20.05.2024 r. od godziny 16.30 do 18.30,
• 22.05.2024 r. od godziny 16.30 do 18.30.
Miejsce składania dokumentów: Świetlica Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku
• przyszłe klasy II od A do D sala 3.01,
• przyszłe klasy II od E do H sala "Akwarium",
• przyszłe klasy III sala 3.02.
• Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok 2024/2025 oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.