Gabinet pielęgniarki

w środowisku nauczania i wychowania dla uczniów szkoły podstawowej
Pani Jadwiga Kaczyńska
pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego


Godziny przyjęć uczniów

Poniedziałek

8:00 - 14:30

Wtorek

8:00 - 14:30

Środa

8:00 - 14:30

Czwartek

8:00 - 14:30

Piątek

8:00 - 14:30


Kontakt z pielęgniarką szkolną


e-mail do korespondencji Rodzice - Pielęgniarka: szkola85@pljasien.pl
e-mail lub telefoniczny poprzez sekretariat szkolny w godzinach 10.00 - 14.00


Informacje szczegółowe

Gabinet medyczny znajduje się w sali 1.28 - po lewej stronie szkoły. Harmonogram pracy, aktualności i wszelkie informacje dotyczące pracy pani pielęgniarki szkolnej z uczniami klas 0 - VIII są na bieżąco umieszczane na "Tablicy informacyjnej" znajdującej się w szatni szkoły podstawowej oraz przekazywane w formie pisemnej na każdym zebraniu z rodzicami.


Informacje bieżące

Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów klas 8:

Karty zdrowia uczniów (zwane dalej dokumentacją medyczną) klas 8 po zakończeniu edukacji szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019r. – „Dokumentowanie i sprawozdanie realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami” będą przekazywane za pokwitowaniem pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania w szkole do której finalnie dostanie się uczeń/uczennica po otrzymaniu potwierdzenia o dostaniu się do wybranej szkoły.

APEL do Rodziców/Opiekunów uczniów klas 8 o sukcesywne wysyłanie potwierdzenia do jakiej szkoły ostatecznie dostał się uczeń/uczennica na poniższy adres e-mail z podaniem następujących informacji:

 • imię i nazwisko ucznia/uczennicy,
 • pełny adres szkoły (nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy).                                          

UWAGA!

Proszę nie wysyłać w/w danych i innych informacji na temat swojego dziecka na adres e-mail szkoły tylko wyłacznie na adres szkola85@pljasien.pl

Wszelkie zapytania w w/w temacie proszę kierować wyłącznie do pielęgniarki szkolnej. 

Fluoryzacja

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów klas I - VI, informuję, że w terminie od 20.05 do 24.05.2024r. odbędzie się ostatnia VI fluoryzacja.

Bilans ucznia

 1. Zakończono badania przesiewowe do bilansu ucznia klasy 0, 1 oraz 7. Na dalszym etapie do realizacji pozostają badania przesiewowe do bilansu ucznia klasy 3 oraz badania przesiewowe uczniów klas 5.
 2. Proszę Rodziców uczniów klas 0, 1, 7 o systematyczne dostarczanie kart bilansowych po badaniach profilaktycznych u lekarza do pielęgniarki. Bilanse klas 7 stanowią ważny dokument po zakończeniu klasy 8 do nowej szkoły i sugeruję ich wykonanie.
 3. Wszelkie zapytania proszę kierować bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00 lub o pozostawienie zapytania w sekretariacie szkoły lub wychowawcy klasy.
 4. Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej:
  1. świadczenia pielęgniarki szkolnej dotyczy m. in.: zaopatrzenie ran po skaleczeniu, założenie opatrunku przy zwichnięciach, skręceniach kończyn, pomiary masy ciała, wzrostu, wzroku, edukacja zdrowotna,
  2. w zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej nie wchodzą:
   • kontrolowanie czystości skóry głowy i włosów (jedynie w sytuacji szczególnej na prośbę rodzica i za zgodą rodziców),
   • szczepienia ochronne, które odbywają się tylko w przychodniach lekarskich.
  3. wszelkie zlecenia na podawanie stałych leków u uczniów podczas pobytu w szkole, podanie w sytuacji szczególnej leków przy nasilenia się ataku padaczki czy alergii i innych chorób przewlekłych, zastrzyków u dzieci z cukrzycą, innych stałych zleceń wymagane jest dostarczenie od lekarza i rodzica odpowiedniego zlecenia na piśmie (obowiązujące druki do pobrania u pielęgniarki szkolnej). Pielęgniarka szkolna nie podaje także żadnych leków bez zlecenia lekarskiego (w tym tabletek p/bólowych, syropów itp.).