Gabinet pielęgniarki

w środowisku nauczania i wychowania dla uczniów szkoły podstawowej
Pani Jadwiga Kaczyńska
pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego


Godziny przyjęć uczniów

Poniedziałek

8:00 - 14:30

Wtorek

8:00 - 14:30

Środa

8:00 - 14:30

Czwartek

8:00 - 14:30

Piątek

8:00 - 14:30


Kontakt z pielęgniarką szkolną


e-mail do korespondencji Rodzice - Pielęgniarka: szkola85@pljasien.pl
e-mail lub telefoniczny poprzez sekretariat szkolny w godzinach 10.00 - 14.00


Informacje szczegółowe

Gabinet medyczny znajduje się w sali 1.28 - po lewej stronie szkoły. Harmonogram pracy, aktualności i wszelkie informacje dotyczące pracy pani pielęgniarki szkolnej z uczniami klas 0 - VIII są na bieżąco umieszczane na "Tablicy informacyjnej" znajdującej się w szatni szkoły podstawowej oraz przekazywane w formie pisemnej na każdym zebraniu z rodzicami.


Informacje bieżące


Fluoryzacja

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, informuję, że pierwsza grupowa fluoryzacja zębów dzieci odbędzie się w miesiącu październiku 2023 roku. Do końca miesiąca września proszę zaopatrzyć dzieci w szczoteczki do zębów (6 szt) i dostarczyć je do szkoły. Uczniowie klas 1 - 3 przynoszą szczoteczki do swojej sali lekcyjnej. Uczniowie klas starszych 4 - 6 pozostawiają szczoteczki w swoich szafkach.
Termin I fluoryzacji zębów dla uczniów klas I – VI: 9 - 16.10.2023r.

Termin II fluoryzacji zaplanowano w dniach: 20.11 - 24.11.2023r.

Termin III fluoryzacji od 08.01 do 12.01.2024r.

Termin IV fluoryzacji od  19.02 do 23.02.2024r.

Termin V fluoryzacji od 08.04 do 12.04.2024r.

Termin VI fluoryzacji od 20.05 do 24.05.2024r.

Dni ustalone z wychowawcami klas pozostają bez zmian. Terminarz dla uczniów umieszczono w szatni. Zachęcam do zapoznania się z informacjami.

Pisemna zgoda lub rezygnacja Rodzica/Opiekuna z fluoryzacji zębów dziecka obowiązuje od początku nauki w klasie 1 i jest ważna do ukończenia klasy 6. Wypełniony dokument należy złożyć u pani pielęgniarki w szkolnym gabinecie medycznym. W każdym momencie można zrezygnować z fluoryzacji lub wyrazić zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w profilaktyce p/próchniczej.

Bilans ucznia

 1. Zakończono badania przesiewowe do bilansu ucznia klasy 0, 1 oraz 7. Na dalszym etapie do realizacji pozostają badania przesiewowe do bilansu ucznia klasy 3 oraz badania przesiewowe uczniów klas 5.
 2. Proszę Rodziców uczniów klas 0, 1, 7 o systematyczne dostarczanie kart bilansowych po badaniach profilaktycznych u lekarza do pielęgniarki. Bilanse klas 7 stanowią ważny dokument po zakończeniu klasy 8 do nowej szkoły i sugeruję ich wykonanie.
 3. Wszelkie zapytania proszę kierować bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00 lub o pozostawienie zapytania w sekretariacie szkoły lub wychowawcy klasy.
 4. Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej:
  1. świadczenia pielęgniarki szkolnej dotyczy m. in.: zaopatrzenie ran po skaleczeniu, założenie opatrunku przy zwichnięciach, skręceniach kończyn, pomiary masy ciała, wzrostu, wzroku, edukacja zdrowotna,
  2. w zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej nie wchodzą:
   • kontrolowanie czystości skóry głowy i włosów (jedynie w sytuacji szczególnej na prośbę rodzica i za zgodą rodziców),
   • szczepienia ochronne, które odbywają się tylko w przychodniach lekarskich.
  3. wszelkie zlecenia na podawanie stałych leków u uczniów podczas pobytu w szkole, podanie w sytuacji szczególnej leków przy nasilenia się ataku padaczki czy alergii i innych chorób przewlekłych, zastrzyków u dzieci z cukrzycą, innych stałych zleceń wymagane jest dostarczenie od lekarza i rodzica odpowiedniego zlecenia na piśmie (obowiązujące druki do pobrania u pielęgniarki szkolnej). Pielęgniarka szkolna nie podaje także żadnych leków bez zlecenia lekarskiego (w tym tabletek p/bólowych, syropów itp.).