Gabinet medyczny - Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Gabinet pielęgniarki

w środowisku nauczania i wychowania dla uczniów szkoły podstawowej

 Pani Jadwiga Kaczyńska

pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

 

Godziny przyjęć uczniów:

Poniedziałek 8,00 - 14,30
Wtorek 8,00 - 14,30
Środa 8,00 - 14,30
Czwartek 8,00 - 14,30
Piątek 8,00 - 14,30

e-mail do korespondencji Rodzice - Pielęgniarka:

szkola85@pljasien.pl

Kontakt z pielęgniarką szkolną:
e-mail lub telefoniczny poprzez sekretariat szkolny w godzinach 10.00 - 14.00 

Gabinet medyczny znajduje się w sali 1.28 - po lewej stronie szkoły. Harmonogram pracy, aktualności i wszelkie informacje dotyczące pracy pani pielęgniarki szkolnej z uczniami klas 0 - VIII są na bieżąco umieszczane na "Tablicy informacyjnej" znajdującej się w szatni szkoły podstawowej oraz przekazywane w formie pisemnej na każdym zebraniu z rodzicami.

 

 Informacje bieżące:

FLUORYZACJA

Informacja ogólna dla Rodziców uczniów klas 1 - 6
   
Terminy fluoryzacji:
27.03 - 31.03.2023 r. oraz od 08.05 - 12.05.2023 r.

Uczniowie klas 1 - 3 przynoszą szczoteczki do klas a pozostali zostawiają w szafkach lub  noszą w plecakach.

 

  1.  Zakończono badania przesiewowe do bilansu uczniów klas 0, 1 i 7. Proszę o zgłoszenie się z dzieckiem i kartą bilansową do swojego lekarza i zwrot kart do pielęgniarki szkolnej.

  2. Proszę Rodziców o upewnienie się, że dotarła karta zdrowia swojego dziecka z poprzedniej szkoły (dotyczy uczniów nowo przyjętych we wrześniu).

  3. Proszę Rodziców o upewnienie się, że dotarła wypełniona prze Państwa Deklaracja swojego dziecka tzn. Dane Ucznia dla Potrzeb Medycyny Szkolnej.

  4. Wszelkie zapytania proszę kierować bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00 lub o pozostawienie zapytania w sekretariacie szkoły lub wychowawcy klasy.

  5. Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej:

  1. świadczenia pielęgniarki szkolnej dotyczy m. in.: zaopatrzenie ran po skaleczeniu, założenie opatrunku przy zwichnięciach, skręceniach kończyn, pomiary masy ciała, wzrostu, wzroku, edukacja zdrowotna.

  2. w zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej nie wchodzą:

- kontrolowanie czystości skóry głowy i włosów (jedynie w sytuacji szczególnej na prośbę rodzica i za zgodą rodziców),

- szczepienia ochronne, które odbywają się tylko w przychodniach lekarskich.

  1. wszelkie zlecenia na podawanie stałych leków u uczniów podczas pobytu w szkole, podanie w sytuacji szczególnej leków przy nasilenia się ataku padaczki czy alergii i innych chorób przewlekłych, zastrzyków u dzieci z cukrzycą, innych stałych zleceń wymagane jest dostarczenie od lekarza i rodzica odpowiedniego zlecenia na piśmie (obowiązujące druki do pobrania u pielęgniarki szkolnej).

powrót do góry