IX edycja Gdańskiego Tygodnia Przedszkolaka 2022

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w IX edycji Gdańskiego Tygodnia Przedszkolaka 2022, który realizowany jest pod hasłem "Dzielnica - Moja Mała Ojczyzna - kiedyś, dziś i za 30 lat." 
      Dzieci z klas "0" realizują projekt, który ma na celu m.in.: zainspirować ich do zdobywania i poszerzania wiedzy o swojej dzielnicy i regionie, tworzyć więzi ze środowiskiem lokalnym, dostrzegać zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, dzielnicy, regionie. Warto podkreślić, iż uczniowie zdobędą umiejętność przedstawiania efektów prac projektowych, podejmowania i wykonywania zadań we współpracy z rówieśnikami oraz dokumentowania zebranego materiału. Efekt końcowy zrealizowanych projektów gdańskich przedszkoli oraz oddziałów "0" w szkołach podstawowych zostanie ukazany w albumie z wydarzenia.  
 
Koordynatorzy: Monika Bagińska, Magdalena Bałdyga, Natalia Tkaczyk - Piernicka