Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 85 w Gdańsku z dnia 24 marca 2020r.

Informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się w załączniku poniżej: