Nauka hybrydowa w klasach I-III szkół podstawowych
w województwie pomorskim od 15 do 28 marca

 

 

W związku z  zapowiedzią wprowadzenia nowych obostrzeń sanitarnych od dnia 15 marca 2021 r., między innymi na terenie województwa pomorskiego, przekazuję informację
o funkcjonowaniu szkół i placówek. 

 

Od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa pomorskiego będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym, a dzieci i młodzież
ze starszych klas nadal będą się uczyć zdalnie.

 

Od 15 do 28 marca zajęcia  w szkołach podstawowych na terenie województwa pomorskiego
dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie.

Dyrektor szkoły organizuje  naukę, stosując następującą zasadę:

  • nie więcej niż 50 proc. uczniów będzie mieć zajęcia w budynku szkoły
  • co najmniej 50 proc. uczniów będzie mieć lekcje zdalnie.

 

Do decyzji dyrektora szkoły należy ustalenie harmonogramu  prowadzenia zajęć zgodnie
z powyższym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne
i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia w szkole czy zdalnie.

 

Starsi uczniowie z naszego regionu będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Utrzymane są również zasady pracy placówek wychowania przedszkolnego.

 

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang