Wchodzimy na platformę GPE.

Logujemy się za pomocą loginu ucznia, a nie rodzica.

Wybieramy kafelek Poczta elektroniczna/Office 365.

Logujemy się do Microsoft Outlook za pomocą adresu mailowego ucznia, a nie rodzica.

Wybieramy, czy chcemy mieć zapamiętane konto i wybieramy strefę czasową (tylko raz).

Otworzy się Outlook.

Klikamy w lewym górnym rogu i otworzą się aplikacje.

Wybieramy Teams.

Tak logujemy się za pierwszym razem.

Później wystarczy zalogować się na platformę GPE za pomocą loginu ucznia i wybrać Poczta elektroniczna/Office 365 i wejść w Teams.