Rezitaten – Wojewódzki Konkurs Poezji Niemieckiej

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckiej organizowanym przez Stowarzyszenie: Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku oraz Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku.

 

Etap szkolny odbędzie się 15 października 2021 r.

 

Prosimy chętnych do udziału w konkursie o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego (p. Anny Pydynkowskiej, p. Agnieszki Polaszek, p. Moniki Steckiewicz,Ewy Kowalewskiej, p. Krzysztofa Remlingera) w terminie do 10 października 2021 r.

W każdej grupie wiekowej można recytować wiersz niemieckiego poety w języku polskim!!!

 

Recytacja będzie oceniana według następujących kategorii:

Recytacja wiersza w języku niemieckim przez uczniów szkoły podstawowej klas 1 – 4.

Recytacja wiersza w języku niemieckim przez uczniów szkoły podstawowej klas 5 – 8.

Recytacja wiersza w języku polskim przez uczniów szkoły podstawowej klas 1 – 4.

Recytacja wiersza w języku polskim przez uczniów szkoły podstawowej klas 5 – 8.

 

Zespół nauczycieli języka niemieckiego SP 85.