Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dn. 28.05.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 85 w okresie od 6 września do 17 grudnia 2021 r. będą odbywały się stacjonarne zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV – VIII z następujących przedmiotów:

· język polski

· język angielski

· język niemiecki

· matematyka

· geografia

· chemia

· biologia

W związku z powyższym, proszę o wypełnienie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranych zajęciach do dnia 17 czerwca 2021 r. Deklarację (wzór do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie i portierni) należy złożyć do sekretariatu szkoły w formie pisemnej lub e-mailem na adres szkoły: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl 

Barbara Gwizdała – Dyrektor SP85