Regulamin konkursu „Zostań pisarzem, napisz baśń, zmień bieg współczesnych wydarzeń” 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki pt. „Zostań pisarzem, napisz baśń, zmień bieg współczesnych wydarzeń”, który jest skierowany do uczniów klas VI - VIII naszej szkoły.  

Cele konkursu: 

 • Wdrażanie dzieci i młodzieży do czytania i pisania baśni,
 • Pobudzania i rozwijanie wyobraźni, 
 • Rozbudzenie aktywności literackiej dzieci i młodzieży, 
 • Pobudzenie wrażliwości i wyobraźni, 
 • Rozwijanie uzdolnień literackich, 
 • Propagowanie czytelnictwa 

Zasady uczestnictwa w konkursie:  

 • Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z materiałami zgromadzonymi w bibliotece odnośnie baśni jako formy wypowiedzi pisemnej.  
 • Przedmiotem konkursu jest napisanie baśni - praca musi zawierać wszystkie cechy tego gatunku: charakterystyczny początek i zakończenie, elementy fantastyczne, walkę dobra ze złem, kontrast, motywy wędrowne, wymagane nawiązanie do bieżących wydarzeń społecznych, gospodarczych lub politycznych.
 • Praca musi być napisana ręcznie, na kartce o formacie A4. 
 • Praca może mieć dowolną objętość, ale nie mniejszą niż jedna strona arkusza A4. 
 • Autorzy baśni muszą zadbać o poprawność składniową, językową, ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi. 
 • Jeden autor może napisać tylko jeden utwór. 
 • Praca musi być napisana samodzielnie. 
 • Czas przewidziany na napisanie pracy: do  13 maja 2022r., 
 • Miejsce składania prac: szkolna biblioteka
 • Oceny prac dokonają bibliotekarki i polonistki uczące w klasach VI - VIII. 
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a autorzy najlepiej napisanych i najciekawszych baśni  dyplomy i bony do empiku o wartości 50 zł.
 • Trzy najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie i fb szkoły. 

   Serdecznie zapraszamy do udziału! 

   Katarzyna Barczykowska, Anna Sroczyńska, Monika Szymańska