Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckiej.

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Gdańsku.

Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej klas 1 - 4 oraz 5 - 8.

Termin i miejsce konkursu: 14.03.2024 r. godz. 12:00 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Gdańsku.

Cele konkursu:

- popularyzowanie poezji autorów niemieckich,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją, szczególnie twórców niemieckojęzycznych,

- zachęcanie do występów na scenie,

- prezentacja umiejętności dzieci i młodzieży,

- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,

 • przewidziane są 4 kategorie współzawodnictwa:

  1. uczniowie szkoły podstawowej klas 1 - 4:

   • recytacja wiersza w języku niemieckim,

   • recytacja wiersza autora niemieckojęzycznego w języku polskim,

  2. uczniowie szkoły podstawowej klas 5 - 8:

   • recytacja wiersza w języku niemieckim,

   • recytacja wiersza autora niemieckojęzycznego w języku polskim,

 • każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 osoby ze szkoły,

 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu niemieckojęzycznego poety w języku niemieckim lub polskim,

 • zgłoszenia do konkursu (kartę zgłoszeniową wypełnioną drukowanymi literami) należy kierować do szkoły na adres: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl  do dnia 12.02.2024r.

Kryteria oceny:

Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

 • interpretacja tekstu,

 • kultura słowa,

 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Zainteresowanych uczniów SP nr 85 prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego (p. Ewy Kowalewskiej, p. Joanny Klim, p. Agnieszki Polaszek, Anny Pydynkowskiej, p. Ewy Zubielewicz) w terminie do 26.02.2024r. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej.

Etap Szkolny Konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 85 w Gdańsku odbędzie się w piątek 8 marca 2024 r. o godz. 11.10 w sali 2.05 na I piętrze.Zespół nauczycieli języka niemieckiego