Informujemy, że Rodzice uczniów klas "0" kupują we własnym zakresie podręczniki i ćwiczenia wg wykazu.

Uczniowie klas 1-8 otrzymają w pierwszych dniach września zestawy podręczników i ćwiczeń na zasadach umowy użyczenia.