Serdecznie zaprawszamy do udziału w XI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIOSENKI ROZRYWKOWEJ!

I. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku.

II. Uczestnicy: Uczniowie klas 4 - 6 oraz 7 - 8 szkoły podstawowej, w tym oddziałów integracyjnych.

III. Termin i miejsce konkursu: 05.06.2023r. – Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku.

IV. Cele konkursu:

- zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności wokalnych,

- promocja młodych talentów,

- integrowanie uczniów z różnych oddziałów klasowych (również klasy integracyjne),

- poszukiwanie oryginalnych rozwiązań wokalnych.

V. Zasady uczestnictwa:

1. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godz. 09.00, przewidywane zakończenie około godz. 12.00 (czas trwania konkursu będzie uzależniony od ilości zgłoszeń).

2. W zmaganiach udział biorą soliści oraz zespoły (szkoła może przygotować maksymalnie cztery prezentacje, np.: 3 solistów i 1 zespół).

3. Piosenki można wykonywać a’capella lub z towarzyszeniem instrumentu, czy też zespołu, jak również zastosować podkłady nagrane na MP3.

4. Każdy uczestnik przygotowuje 1 piosenkę, której łączny czas trwania nie powinien przekroczyć 4 minut.

5. Piosenki oceniane będą w czterech oddzielnych kategoriach:

- solista - piosenki w j. polskim - klasy 4 - 6,

- zespół - piosenki w j. polskim - klasy 4 - 6,

- solista - piosenki w j. polskim - klasy 7 - 8,

- zespół - piosenki w j. polskim - klasy 7 - 8,

- solista - piosenki w j. obcym - klasy 4 - 6,

- zespół - piosenki w j. obcym - klasy 4 - 6,

- solista - piosenki w j. obcym - klasy 7 - 8,

- zespół - piosenki w j. obcym - klasy 7 - 8.

6. Zgłoszenia należy przesyłać do 22.05.2023r.: Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Stolema 59, 80-177 Gdańsk, e-mail: k.benert@sp85.edu.gdansk.pl, tel. 58 322 15 28.

7. Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący.

8. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Katarzyna Benert, tel. 728 458 760 oraz Dariusz Osiński, tel. 606 450 920.

9. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru,

- intonacja,

- dykcja,

- ogólny wyraz artystyczny.

VI. Przepisy ogólne:

1.Instytucja zgłaszająca powinna ubezpieczyć członków ekip na wyjazd i pobyt.

2.Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

3.Organizatorzy nie zapewniają noclegu i wyżywienia.

4.Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą, keyboard oraz perkusję.

5.Decyzje podjęte przez Jury są nieodwołalne i niepodważalne.