Nauczyciele wychowania fizycznego zachęcają uczniów i rodziców do wspólnego zadbania o zdrowie.

Zapraszamy do oglądania filmów i prezentacji.

https://drive.google.com/file/d/14wY60_kQxhYxvY8x4eWUa-GBffDINkvo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NGoG-B9wzWCNOytdLq4UKNjmXkTugfkS/view?usp=sharing

https://gpe-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/pawbalk87_edu_gdansk_pl/Efu8QqRI2JFBtV3Hy6PLKngBX9pszQRSE_2v2uogrjoXqw?rtime=48PhgxXp10g

https://drive.google.com/drive/folders/13Wg1dcBnno7heUflEhT_1xSc0UO7dRLi?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Jb6vj0Hv2uLmPHSfuy2ws5Co7vj83pA0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jLQ2tfcAnOLb_2wwlN3r58yY-4WD6t0d/view?usp=sharing

https://progmar.net.pl/szkola/narzedzia/krzyzowki/danuta-bereszczynska/2665/1

https://drive.google.com/file/d/1D6EGbPxs4qOPdF6_CQIKetQvR38tDdCp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZFD79y-BcJIUKVLKv_5gxbjrAsCZ94E-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iRpwYZrDgHcVvTOsgNRHO6oC0MXgbv_s/view

https://drive.google.com/file/d/1hZJgKA7JWpjn9ZUAObuJ6jWxTDIvZWS6/view

https://drive.google.com/file/d/1ejGLaegvuRLEo_qAx6XS9fTGTb5L0u3q/view

https://drive.google.com/file/d/1h_8lcSD-SPAgjoyN_zVpUJVe4-LWAB49/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dow0ba5ut5Y78fP9D0luv0gCodkiqHEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132VLYt4RjLETHrIaRKJRgxBXLmQ-d6sG/view?usp=sharing