W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących różnych sposobów rozwiązywania problemów. Młodzież wykazała się ogromną kreatywnością i zapałem do współpracy owocującą niecodziennymi konstrukcjami.

Katarzyna Benert - doradca zawodowy