ZEBRANIA ŚRÓDROCZNE Z RODZICAMI ONLINE 2020/2021

KLASY I i II – poniedziałek, 1 lutego 2021 r., godz. 17.00

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE i KLASY III – poniedziałek, 1 lutego 2021 r., godz. 18.00

KLASY IV – VI – środa, 3 lutego 2021 r., godz. 17.00

KLASY VII - VIII – środa, 3 lutego 2021 r., godz. 18.00