Bardzo cenimy uczniów, którzy „jak mówią, tak robią”. Udział w Maratonie Czytelniczym to dla młodych ludzi sprawdzian systematyczności i konsekwencji w działaniu. Rzeczywistym wyzwaniem jest wszystko, co poprzedza spotkanie z lekturą. Pobyt w przestrzeni literackiej, to już gwarantowana przyjemność, bo teksty są dobrane według niezawodnego klucza atrakcyjności i podążania za potrzebami młodych czytelników. W tej edycji możemy poszczycić się naszymwewnątrzszkolnym sukcesem, jakim jest skuteczne zachęcenie do udziału uczniów z klas IV- VI. Tu często wymawiano się brakiem czasu i nadmiarem szkolnych obowiązków. Udało się przełamać ten impas i możemy z dumą mówić o 29 uczestnikach w tej grupie wiekowej i 8 nagodzonych – laureatach, finalistach i wyróżnionych. Dla nas wszyscy, którzy dzielnie przebyli wszystkie odcinki maratonu, są zwycięzcami. Stworzyli elitarną grupę, wytrwale poszukiwali i odkrywali, przekonali samych siebie, że „jeśli się chce, można więcej”. Zadaniem nas dorosłych – nauczycieli i rodziców, jest pielęgnowanie zrodzonego potencjału i dopingowanie uczniów do dalszej aktywności.

 

Poniżej podajemy wyniki w kontekście zestawienia ogólnopolskiego i przedstawiamy zasięg konkursu.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 250 placówek z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, łódzkiego i lubelskiego, mazowieckiego, a także z Wielkiej Brytanii. W Maratonie uczestniczyło 2410 uczniów. Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak przyznała siedemdziesiąt sześć tytułów laureata, sto czterdzieści trzy tytuły finalisty i dwieście czterdzieści dwa wyróżnienia.

Opiekun: Anna Sroczyńska - nauczyciel biblioteki

maraton-klasy-4-6-wyniki.png