Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22:
Przewodniczący: Tomasz Bagiński
Zastępca Przewodniczącego: Anna Warno
Sekretarz: Magdalena Augustynowicz
Skarbnik: Kamila Błaszczyk
Członek: Ewelina Kowalska
kontakt email:
lub kontakt poprzez stronę na Facebooku:
Rada Rodziców SP85 Gdańsk