1. Rozliczenie finansowe na dzień 17.05.2022
2. Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, stan na dzień 17.05.2022