Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ul. Stolema 59 80-177 Gdańsk
nr konta:
62 1090 1098 0000 0000 0914 1097
Składka: dobrowolna wpłata w sugerowanej wysokości 50zł za rok szkolny za rodzinę (wszystkie Państwa dzieci) - wpłacamy indywidualnie
Składka na toner: 125zł od klasy (ok,. 5zł od ucznia) - wpłaty przez skarbnika klasowego
Subkonto dla dzieci z Ukrainy oraz dzieci specjalnych potrzeb:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ul. Stolema 59 80-177 Gdańsk
nr konta:
46 1090 1098 0000 0001 5020 3926
w tytule proszę podać docelową klasę i adnotacja "Ukraina" bądź "dzieci ze szkoły" - bez podawania imion i nazwisk (RODO).