Procedura odwoławcza

 

Dla rodziców dzieci, którzy nie zostali przyjęci do oddziałów przedszkolnych (tzw. “zerówki”) lub dla rodziców dzieci spoza rejonu nieprzyjętych do klas pierwszych.

  1. Z powodu aktualnej sytuacji w kraju cała procedura odwoławcza będzie przebiegała elektronicznie tj. mailowo. Skany lub zdjęcia pism takich jak: podania i odwołania prosimy wysyłać na adres e-mail: b.andrzejewska@sp85.edu.gdansk.plNasze odpowiedzi będą przesyłane na Państwa adres e-mail, z którego dostaniemy podanie czy odwołanie.
  2. Osoby niezadowolone z wyniku rekrutacji mają 7 dni od podania do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych na złożenie podania do komisji rekrutacyjnej z prośbą sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Termin ten biegnie od 01.04.2021r. do 07.04.2021r.

Podanie powinno być skierowane do komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku i brzmieć np.:

 

”Zwracam się z prośbą o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia mojej/go córki/syna (imię i nazwisko oraz pesel dziecka) do oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej do Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku."

 

Podanie powinno być podpisane przynajmniej przez jednego rodzica.

 

  1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 5 dni
  2. W ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania uzasadnienia mogą Państwo wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85- Barbary Gwizdała.

Treść odwołania jest dowolna, ale powinna zawierać argumenty, również te, których system elektroniczny nie uwzględniał np. trudną sytuację osobistą, a także podpis rodzica.

  1. Dyrektor szkoły rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni kalendarzowych.
  2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer:

58 322 15 25 wew 413

lub na adres e-mail:

b.andrzejewska@sp85.edu.gdansk.pl