Procedura odwoławcza  

 

Dla rodziców/opiekunów dzieci, którzy nie zostali przyjęci do oddziałów przedszkolnych lub dla rodziców/ opiekunów dzieci spoza rejonu nieprzyjętych do klas pierwszych. 

 1. Każdy rodzic / opiekun ma prawo złożyć odwołanie od decyzji komisji wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych w  terminie od 11.04.2022r. od godziny 15.00 przez okres 7 dni od dnia podania do wiadomości publicznej. Podanie należy złożyć  w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres mailowy sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl. Podanie powinno być skierowane do komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku i brzmieć np.: 

  ”Zwracam się z prośbą o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia mojej/go córki/syna (imię i nazwisko oraz pesel dziecka) do oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej do Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku."  

 2.  Podanie powinno być podpisane przynajmniej przez jednego rodzica. 

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 5 dni kalendarzowych. 

 4. W ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania uzasadnienia mogą Państwo wnieść odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85 - Barbary Gwizdała.

  Treść odwołania jest dowolna, ale powinna zawierać argumenty, również te, których system elektroniczny nie uwzględniał np. trudną sytuację osobistą, a także podpis rodzica. 

 5. Dyrektor szkoły rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

  W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer: 

  58 322 15 25  

  lub na adres e-mail: 

  sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl