Biblioteka szkolna w dniach 22.03 - 09.04.2021r.

otwarta jest

 od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 10:00 do15:00.

 

W bibliotece  zostało

wyznaczone okno,

przez które rodzice/opiekunowie/uczniowie mogą oddawać lub odbierać wypożyczone książki.