ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W GDAŃSKU

 1. Stołówka jest miejscem służącym wyłącznie do spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów oraz pracowników szkoły.

 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 • uczniowie klas 0 -VIII,

 • pracownicy zatrudnieni w szkole.

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.00 – 14.30 wg harmonogramu.

 2. Uczniowie klas 0 -III spożywają obiad poza przerwami.

 3. Pozostali uczniowie spożywają obiad w grupach, zgodnie z ustalonym harmonogramem umieszczonym na drzwiach stołówki.

 4. Podczas przerw obiadowych w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie zapisani na obiady.

 5. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków przed stołówką.

 6. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia oraz zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

 7. Przed okienkiem, w którym wydawany jest posiłek, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

 8. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce, zasunąć krzesło i zostawić po sobie porządek na stoliku.

 9. Niezwłocznie po spożyciu posiłku należy ustąpić miejsca innym.

 10. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 11. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce, będzie poinformowany wychowawca oraz Dyrektor szkoły.