Przedmiotowe systemy oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w załącznikach.