Przedmiotowe systemy oceniania z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2023/2024 znajdują się w załącznikach poniżej: