INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW SZKOLNYCH

PROŚBA

Przed dokonaniem ostatniej płatności za czerwiec bardzo proszę o kontakt z intendentką w celu weryfikacji kwoty do zapłaty.

Opłata za obiady na miesiąc CZERWIEC wynosi 77,00 zł (14 dni x 5,50 zł)
 Z PODWIECZORKIEM wynosi 119,00 zł(14 dni x 8,50) 

Przelew na rachunek indywidualny dziecka należy dokonać do dnia 10.06.2023r. 
Bardzo prosimy o wpłacanie odliczonej kwoty.

  Koszty obiadu: 

  • dla uczniów klas 0 - VIII to kwota 5,50 zł/dzień 
  • dla uczniów klas "0”, dla chętnych z podwieczorkiem to kwota 8,50/dzień 
  1. Rodzic zobowiązuję się do dokonywania wpłat na indywidualne konto dziecka do 10- tego dnia danego miesiąca (wyjątek opłaty za wrzesień).
  2. W przypadku nieuiszczenia opłat w wyznaczonym terminie, w drugim dniu roboczym po wyznaczonym terminie, dziecko nie otrzyma obiadów. 
  3. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo do godziny 9,30 na adres:a.mlodzianowska@sp85.edu.gdansk.pl     
  4. Jednocześnie informujemy, że należności za obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności. 
  5. Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej.
  6. Uczniowie, którzy skończyli lekcje wcześniej niż mają wyznaczoną przerwę obiadową, jedzą po zakończonych lekcjach.
  7. Nie ma możliwości jedzenia obiadów tylko w wybrane dni!
  8. Jeżeli karta nie działa lub została uszkodzona, uczeń powinien się zgłosić do pani Agnieszki Błaszczak p.1.07.
  • KARTA OBIADOWA: 
   Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej.
   Koszt zakupu do wyczerpania zapasów 7 zł, a następnie : 8,50 zł
    
  • Płatnośćtylko i wyłącznie gotówką u pani Natalii Oblewskiej w sali 1.07 
   Poniedziałek w godz. 7,00 - 10,00
   Środa w godz. 13,00 - 16,00

  Nowe osoby, które od września będą spożywać obiady po raz pierwszy, po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają Państwo indywidualny nr konta bankowego, który będzie przypisany do Państwa dziecka. 

  Numery indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku są AKTUALNE! 

  Opłaty za obiady, które są wpłacane na konto ogólne szkoły – będą zwracane. 

   HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

   

  Miesiąc

  Ilość obiadów

  Kwota dla klas 0-VIII (PLN)

  Kwota dla klas 0 z podwieczorkiem (PLN)

  PAŹDZIERNIK

  19

  104,50

  161,50

  LISTOPAD

  20

  110,00

  170,00

  GRUDZIEŃ

  16

  88,00

  136,00

  STYCZEŃ

  11

  60,50

  93,50

  LUTY

  20

  110,00

  170,00

  MARZEC

  23

  126,50

  195,50

  KWIECIEŃ

  16

  88,00

  136,00

  MAJ

  17

  93,50

  144,50

  CZERWIEC

  14

  77,00

  119,00

  ŻYWIENIE KOŃCZYMY DNIA : 22.06.2023