OPŁATA ZA OBIADY

 Na miesiąc  MARZEC 2021r wynosi 23x4,80= 110,40 zł 

z podwieczorkiem 23x6,80= 156,40 zł. Podwieczorek tylko dla klas "O".

PRZELEW NALEŻY DOKONAĆ do dnia 10.02.2021r.

Bardzo proszę wpłacać taką kwotę, jaka jest podana!!!!

Wpłaty dokonujemy na NOWE INDYWIDUALNE KONTA, które zostaną Państwu podane po dostarczeniu umowy obiadowej.

Jeżeli nie posiadają Państwo numeru indywidualnego konta,

to wówczas prosimy o wpłatę NA KONTO SZKOŁY SP nr 85 PKO SA O/ Gdańsk 45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres:a.mlodzianowska@sp85.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że należności za obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności.

Wypełniając kartę obiadową prosimy o wpisanie nr konta, WYRAŹNIE wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka.

DZIĘKUJEMY.

Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej. Koszt karty: 7 zł.

Kartę obiadową będzie można zakupić od dnia 28 września.

Płatność za kartę: tylko i wyłącznie gotówką u p. Agnieszki Ptak, sekretariat 1.07

poniedziałek w godz. 7.00 – 13.00 oraz w środę w godz. 10.30 – 17.00.

Kartę obiadową odbijamy w stołówce szkolnej od dnia 1 października.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Ptak

Koszt obiadu dla uczniów klas I - VIII to kwota 4,80 zł

Koszt jednego posiłku dla klas "0" z podwieczorkiem (dla chętnych) to kwota 6,80 zł.