INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW SZKOLNYCH 

BARDZO PROSZĘ O KONTAKT PRZED DOKONANIEM OPŁATY ZA CZERWIEC (PŁATNE DO KOŃCA MAJA)
ZE WZGLĘDU NA WERYFIKACJĘ KWOTY DO ZAPŁATY.

Intendentaka

Opłata za obiady na miesiąc MAJ wynosi 96,00 zł (20 dni x 4,80 zł) 

Z PODWIECZORKIEM wynosi 136,00 zł(20 dni x 6,80) 

Przelew na rachunek indywidualny dziecka należy dokonać do dnia 29.04.2022r.

  Koszty obiadu: 

  • dla uczniów klas 0 - VIII to kwota 4,80 zł/dzień 
  • dla uczniów klas "0”, dla chętnych z podwieczorkiem to kwota 6,80/dzień 
  1. W przypadku nieuiszczenia opłat w wyznaczonym terminie, w drugim dniu roboczym po wyznaczonym terminie, dziecko nie otrzyma obiadów. 
  2. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres:a.mlodzianowska@sp85.edu.gdansk.pl     
    lub telefonicznie (wew. 14). 
  3. Jednocześnie informujemy, że należności za obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności. 
  4. Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej 
  • Koszt karty: zł. 

  Płatnośćtylko i wyłącznie gotówką u pani Agnieszki Ptak w sali 1.07 

  • w poniedziałki w godz. 9.00 – 14.00 
  • w piątki w godz. 7.15 – 12.15 ( zakup i aktywacja karty obiadowej)

  Nowe osoby, które od września będą spożywać obiady po raz pierwszy, po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają Państwo indywidualny nr konta bankowego, który będzie przypisany do Państwa dziecka. 

  Numery indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku są AKTUALNE! 

  Opłaty za obiady, które są wpłacane na konto ogólne szkoły – będą zwracane.