Informacje dotyczące obiadów szkolnych

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 23 sierpnia br. w portierni oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce "stołówka" dostępne będą nowe umowy obiadowe obowiązujące w roku szkolnym 2023/24. Umowę obiadową należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i złożyć w portierni szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. Złożenie umowy obiadowej po w/w dniu skutkuje tym, że dziecko będzie miało możliwość spożywania obiadu od miesiąca października. Obiady będą wydawane od dnia 6 września 2023 r.

Płatność za obiady w kwietniu:

Opłata za obiady za miesiąc wynosi 110,00 zł (20 dni x 5,50 zł)

Opłata z podwieczorkiem dla chętnych uczniów klas "0" wynosi 170,00 zł (20 dni x 8,50 zł)

Koszty obiadu: 

  • dla uczniów klas 0 - VIII 5,50 zł/dzień 
  • dla uczniów klas "0” z podwieczorkiem 8,50/dzień 
  1. Rodzic zobowiązuję się do dokonywania wpłat na indywidualne konto dziecka do 10 - tego dnia danego miesiąca.
  2. W przypadku nieuiszczenia opłat w wyznaczonym terminie, w drugim dniu roboczym po wyznaczonym terminie, dziecko nie otrzyma obiadów. 
  3. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo do godziny 9.30 na adres: a.mlodzianowska@sp85.edu.gdansk.pl
  4. Jednocześnie informujemy, że należności za obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności. 

Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej.

Karta obiadowa: 

  • Aby móc korzystać z obiadów w stołówce szkolnej konieczne jest zakupienie karty obiadowej.
  • Koszt zakupu do wyczerpania zapasów 8,50 zł, a następnie 10 zł.
  • Płatnośćtylko i wyłącznie gotówką u pani intendentki w piątki na długiej przerwie w godzinach 12.05 - 12.25.

Nowe osoby, które od września będą spożywać obiady po raz pierwszy, po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają indywidualny nr konta bankowego, który będzie przypisany do  dziecka. 

Numery indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku są AKTUALNE! 

Opłaty za obiady, które są wpłacane na konto ogólne szkoły – będą zwracane.

Obiady są wydawane w godzinach od 10.00 do 15.00.

Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2023/2024 

Miesiąc

Ilość obiadów

Kwota dla klas 0 - VIII (PLN)

Kwota dla klas 0 z podwieczorkiem (PLN)

Październik

22

121,00

187,00

Listopad

19

104,50

161,50

Grudzień

16

88,00

136,00

Styczeń

19 

104,50

161,50

Luty

14

77,00

119,00

Marzec

19

104,50

161,50

Kwiecień

20

110,00

170,00

Maj

18

99,00

153,00

Czerwiec

14

77,00

119,00

Żywienie kończymy 20.06.2024