Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Stołówka szkolna:

intendent: Anna Młodzianowska e - mail: a.mlodzianowska@sp85.edu.pl

odwołanie obiadów: Anna Młodzianowska e - mail: a.mlodzianowska@sp85.edu.pl

powrót do góry