OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………………………………………..

uczeń klasy……………………………. nie będzie korzystało z obiadów w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku od miesiąca…………………

Gdańsk,...................................... ............................................................

podpis Rodzica/opiekuna prawnego         

                                                                                                                                       

 

pliki do pobrania